Všude kolem sebe hledám inspiraci pro svou tvorbu. Především přírodní motivy mě vedou k realizaci obvyklých, ale i neobvyklých objektů, ve kterých se snažím ukázat krásu dřeva a řemesla.

Těžištěm mé tvorby je užité umění, tzn. věci, které najdou svou funkci v každodenním životě. Mojí snahou je najít těmto věcem nové, “živější” ztvárnění.

Zabývám se také klasickou ornamentální a figurální řezbou.