Klasická

Výzvou pro mě je vytvoření repliky nějakého klasického předmětu, ornamentu nebo rodinného erbu. Zde je důležitá komunikace se zákazníkem.

Pro konkrétní předměty navrhuji i vlastní ornamentální řezbu inspirovanou rostlinnými motivy, níže ukázka výplně rohové lavice či zrcadlový rám v kategorii užitá tvorba.